Seværdigheder på Møn

Som vi anbefaler

Møns klint


Danmarks højeste klint
Møns Klint er Danmarks højeste klint. Går du mod nord ad stien fra p-pladsen ved Geocentret, kommer du til det højeste punkt – Dronningestolen. Her falder klinten næsten lodret de 128 meter ned til stranden. Engang havde kanten her facon som en stol. Sagnet fortæller, at Klintekongens dronning sad i den og spejdede efter sin mand, når han var på togt. Klintekongen var ifølge folketroen Odins efterfølger og regerede over Høje Møn. På Dronningestolen er der opsat et kamera, så du kan se udsigten på en skærm inde i Geocentret.


Mønsklint ligger 17 km. fra Stege Camping

MølleportenMølleporten er et grundmuret porttårn i fire etager med et stejlt pyramideformet tag. Mølleporten nævnes første gang i 1531 i Stege Bys bog, men er sandsynligvis opført i slutningen af 1400-tallet som en del af byens befæstning. Sandsynligvis var den da uden tag, afsluttet med murtinder og forsynet med et udvendigt, omløbende galleri. En kridtsten i murværket bærer årstallet 1674, hvilket kan datere en restaurering af bygningen. Da Stege i 1685-97 stod under von Plessen, blev der indrettet et fængsel på Mølletårnets loft. Tårnet var forsynet med lås og bom.

I 1873 blev det besluttet at nedrive Mølleporten, men det skete ikke, og i 1895 blev den fredet. Porten fik sit nuværende udseende i 1902, hvor facademurværket blev ommuret og taget blev omsat.


Mølleporten ligger 400m fra Stege Camping

Hvor Møns museum også ligger.

Kong Asgers højDer kendes i alt 119 storstensgrave fra bondestenalderen på de 231 km2 som Møn og Bogø udgør, hvoraf 38 grave er bevaret og fredet.

Kong Asgers høj er en af de allerflotteste og største jættestuer på Møn og blandt de fineste i Danmark. Samtidig ligger Sprove stordysse lige syd for jættestuen, hvorfor stedet er yderst seværdigt.

Det er muligt at komme ind i den meget velbevarede høj.


Kong Asgers høj ligger 12 km fra Stege Camping